oh2kku.ham.fi APRS

APRS digipiitterin asetuksista

Tälle sivulle on tarkoitus koota APRS-digipiitterille suositeltuja asetuksia Suomen oloihin, kommentein varustettuna. Suurin osa näistä suosituksista perustuu Internetistä löydettyihin suosituksiin Pohjois-Amerikassa käytetyistä asetuksista. Täällä esitettyjä parametreja ja niiden arvoja ei kannata ottaa kiveen hakattuina asioina, omaa tai kaverin järkeäkin saa käyttää. Näissä voi myös olla tahattomia kirjoitusvirheitä, ajatusvirheitä, vaikka mitä kummallista. Jos homma hajoaa näitä ohjeita seuratessa, niin saa kertoa, sivun alareunassa on osoite. Muutenkin parannusehdotuksia ja kommentteja saa ja on toivottavaakin lähetellä.

Lista suomalaisista APRS-digipiittereistä löytyy nykyisin wiki.ham.fi:stä. Muistathan pitää ylläpitämäsi digipiitterin tiedot ajan tasalla!

Yleiset periaatteet

Riippumatta APRS-digipiitterin toteutustavasta mm. seuraavat ominaisuudet ovat toivottuja:

Kantronics KPC-3(+) ja KPC-9612(+)

Kantronics KPC-3 ja uudempi KPC-3+ TNC:t olivat pitkään lähes ainoat vaihtoehdot älykkään APRS-digipiitterin pystytykseen. Ne toimivat edelleen ok ja lienevät suosituin APRS-digipiitterissä käytetty TNC. Kunnollinen APRS-toiminnallisuus vaatii TNC:ltä vähintään ohjelmistoversion v8.2 tai uudemman (tällä hetkellä uusin on v9.1), paitsi v9.0:n, jossa on rikkinäinen duplikaattitarkistus. Täysin uutta kokonaan TNC-pohjaista digipiitteriä pystyttäessä kannattanee tutustua myös UIDIGI firmwareen TNC2:lle ja sen klooneille.

Jos mitään APRS-asetuksia ei ole vielä tehty, helpointa lienee ensimmäiseksi palauttaa TNC:hen tehdasasetukset komennolla RESTORE DEFAULT. Alla ei suinkaan käsitellä kaikkia mahdollisia asetuksia, ainoastaan APRS-digipiitterin kannalta tärkeimpiä. TNC-komennot näytetään alla tasalevyisellä fontilla, kommentit normaalitekstinä eri riveillä. Asetukset perustuvat KPC-3+:n ohjelmistoversioon v9.1, joten kaikkia komentoja ei välttämättä ole olemassa aikaisemmissa versioissa ja KPC-9612(+):ssa saattaa olla joissakin komennoissa hieman eroja. Toimivien komentojen syntaksit eivät kuitenkaan ole tiettävästi juurikaan muuttuneet. Kantronicsin TNCeissä on yleensä mukana lyhyt "online"-helppi, eli kirjoittamalla TNC:n komentokehotteeseen kysymysmerkki ja komentosana perään saa tietoja kyseisestä komennosta.

TNC:n nykyiset asetukset saa listattua komennolla DISPLAY, ne voi olla hyödyllistä ottaa talteen ennen ja jälkeen muokkauksen. Kun digipiitterin asetukset on kerran saatu kohdalleen, kannattaa DISPLAYlla saatu lista ottaa talteen tiedostoon, josta sen voi jatkossa tarvittaessa syöttää TNC:lle sellaisenaan ja näin palauttaa muistinsa menettäneen TNC:n asetukset.

KPC-3 yleisasetukset

Ensimmäiseksi varmistetaan, että käytettävissä on TNC:n koko komentovalikoima. Kantronicsin TNCeissä oletuksena kun on ns. uuden käyttäjän tila (NEWUSER), jossa vain muutama peruskomento on käytettävissä.
INTFACE TERMINAL

Poistetaan tavallinen beaconi käytöstä, APRS-beaconit asetetaan myöhemmin hieman eri tavalla. Poistetaan myös mahdollinen UNPROTO-asetus, koska sitä ei tarvita.
BEACON EVERY 0
UNPROTO NONE

Tällä asetuksella voidaan radiossa pitää kohinasalpaa auki, eli TNC haistelee audiosta itse, onko siinä signaalia:
CD SOFTWARE

Jos joku yrittää normaalia AX.25-yhteyttä TNC:hen, tulostetaan CTEXT:n viesti ja katkaistaan yhteys. APRS-digipiitteriin ei ole tarpeen muodostaa suoraa yhteyttä kuin korkeintaan digipiitterin ylläpitäjällä, joka voidaan päästää toista kautta sisään.
CMSG DISC
CTEXT APRS only

Tässä kohden voi hieman miettiä sitä, haluaako digipiitterin toistavan vain UI-paketteja, eli tavallisia APRS-paketteja, vai myös yhteydellisiä paketteja. Tuki yhteydelliselle digipiittaamiselle voi olla hyvä olla olemassa esimerkiksi sellaisessa vapepa-tilanteessa, jossa pitäisi saada APRS-tekstiviestiä pidemmälti tietoa siirrettyä radioteitse eivätkä asemat kuule suoraan toisiaan. Mahdollinen haittapuoli yhteydellisten pakettien digipiittaamisen sallimisessa on siinä, että ominaisuutta voi joku väärinkäyttää ja harrastaa tiedostonsiirtoa APRS-digipiitterin kautta. Siihen auttanee ns. valistus...
ON tilassa digipiitteri digipiittaa kaikenlaisia AX.25-paketteja, UIONLY:nä vain yhteydettömiä paketteja ja OFF tilassa ei toisteta mitään paketteja, paitsi niitä, jotka on erikseen UIDIGI, UITRACE ja UIFLOOD asetuksissa tehty. Käytännössä ero UIONLY ja OFF asentojen välillä on siinä, että UIONLY asennossa digipiitataan myös digipiitterin oman kutsun perusteella (voi käyttää esimerkiksi polkua OH2XYZ,WIDE). Jos siis APRS asema haluaa digipiitata vain jonkun tietyn digipiitterin kautta, se onnistuu vain jos tämä asetus on joko UIONLY tai ON. OFF-asentoa en suosittele.
DIGIPEAT ON (tai DIGIPEAT UIONLY)

Emme halua digipiitata paketteja asemilta, joiden konfiguraatio on selvästi väärä. Esimerkiksi OpenTrackerin ja useiden TNC:eiden oletuskutsu on joku tästä ryhmästä. Eli jos lähettäjän kutsuna on MYCALL, N0CALL (nolla) tai NOCALL (O-kirjain), emme digipiittaa pakettia.
LLIST ON MYCALL,N0CALL,NOCALL

TNC:hen voi olla yhteydessä kerrallaan korkeintaan yksi käyttäjä, esimerkiksi ylläpitäjä. Asetetaan myös yhteydentarkistus 5 minuuttiin (30 kertaa 10 sekuntia), eli jos ylläpitoyhteydellä ei tapahdu mitään 5 minuuttiin, tarkistetaan onko vastapää vielä yhteydessä ja tarvittaessa katkaistaan yhteys. Tällä on tarkoitus varmistaa, ettei ylläpitoyhteys jää roikkumaan ja siten varaa tätä yhden käyttäjän kiintiötä maailman tappiin asti.
MAXUSERS 1
USERS 1
CHECK 30

Poistetaan mahdollinen TNC:n alias, asetetaan digipiitterin kutsu ja varmistetaan että KA-Node ei ole toiminnassa asettamalla KA-Noden (MYNODE) kutsu samaksi, kuin digipiitterin pääkutsu (MYCALL). Tässä kohtaa käytät luonnollisesti digipiitterin asemaluvassa mainittua kutsua, halutessasi voit lisätä myös SSID:n (OH9XXX-5 esimerkiksi)
MYALIAS %
MYCALL OH9XXX
MYNODE OH9XXX

Mikäli TNC:tä halutaan pystyä konfiguroimaan etäkäyttöisesti, asetetaan MYREMOTE kutsu, jonka SSID ei saa olla sama kuin MYCALL. Ottamalla normaali AX.25 yhteys tähän kutsuun ja vastaamalla salasanakyselyyn oikein, voidaan TNC:n asetuksia säätää etänä. Salasana etäkonfigurointia varten asetetaan RTEXT-komennolla. Salasanaa ei syötetä suoraan tässä muodossa silloin kun etäkonfigurointiyhteyttä otetaan, lue tarkemmat ohjeet RTEXT-kohdalta TNC:n manuaalista. Etäkonfiguroinnin estäminen onnistuu yksinkertaisesti jättämällä MYREMOTE-kutsu määrittelemättä.
MYREMOTE OH9XXX-14
RTEXT salasana

Näillä asetuksilla jälleen kerran varmistellaan ettei KA-Node ole käytössä:
NETCALL %
NUMNODES 0

Otetaan TNC:n sisäinen postilaatikko pois käytöstä:
PBBS 0

Seuraavat kolme liittyvät TNC:n lähetysinnokkuuteen silloin kun sillä on jotain lähetettävää. Oletusasetukset lienevät hyvä lähtökohta. Huomaa, että digipiitattujen pakettien lähetysinnokkuusalgoritmiin vaikuttaa myös UIDWAIT-komento, jolla valitaan noudatetaanko näitä lukuja ollenkaan. Yleinen suositus tuntuu olevan, että digipiittereiden tulisi toistaa vastaanottamansa paketti heti, eli UIDWAIT OFF, jolloin PERSIST/SLOTTIME arvot jätetään huomioimatta. Toisaalta joissakin tilanteissa tämä voi johtaa turhiin törmäilyihin ja rikkonaisiin paketteihin kun useampi digipiitteri toistaa paketin samanaikaisesti. Kannattaa tarkkailla paikallista liikennettä (läheisten muiden digipiittereiden määrää/kuuluvuutta) ja säätää näitä asetuksia tarpeen mukaan.
DWAIT 0
PERSIST 63
SLOTTIME 10

TXDELAY määrittää 10 millisekunnin portaissa ajan, jonka TNC odottaa PTT:n "painamisen" jälkeen ennen kuin se alkaa lähettää varsinaista paketin sisältöä. Kovin paljoa alle 200-300 millisekunnin (asetus 20-30) ei kannattane mennä, koska jollakin on kuitenkin sellainen radio, joka ei lyhyemmällä viiveellä ehdi mukaan. Jos mukana on erittäin hitaita radioita (esimerkiksi käsikapula jossa virransäästö), voi tätä rajaa olla tarpeen erikoistapauksissa kasvattaa. Yli puolen sekunnin (asetus 50) en suosittele menemään, koska kanavan läpäisykyky tippuu nopeasti.
TXDELAY 20

KPC-3 APRS-spesifiset asetukset

Nyt vasta pääsimme varsinaisiin APRS-spesifisiin ja erityisen tärkeisiin asetuksiin.
UIDIGI asettaa yleiset digipiittausaliakset, joita tämä digipiitteri tottelee. Normaalissa WIDE-tason digipiitterissä (hyvä kuuluvuus/paikka, ei muita WIDEjä ihan vieressä) asetus on RELAY,WIDE,TRACE. Mikäli ollaan pystyttämässä vain pientä "apudigipiitteriä", on tässä syytä olla vain RELAY. Suomessa APRS-digipiittereitä on toistaiseksi niin vähän, että käytännössä kaikki digipiitterit ovat olleet WIDEjä. Jos digipiitteriä ollaan pystyttämässä paikkaan, jonka lähistöllä on jo hyvin kuuluvia WIDE-digipiittereitä, kannattanee harkita jonkun muuttamista pelkäksi RELAY-digipiitteriksi. Siitä että mistä digipiitteristä tehdään "vain" RELAY on luonnollisesti hyvä keskustella näiden muiden digipiittereiden ylläpitäjien kanssa.
UIDIGI ON RELAY,WIDE,TRACE

Tällä asetuksella pyritään suodattamaan duplikaattipaketit pois, eli kerran digipiitattua pakettia ei toisteta uudestaan aikarajan puitteissa. Aikarajana tässä esimerkissä on 35 sekuntia. Aikaraja lienee hyvä pitää puolen minuutin paikkeilla, kenties hieman yli, niin puolen minuutin lähetystieheydelle asetettujen asemien identtiset paketit jätetään joka toinen kerta toistamatta. Tätä komentoa ei taida olla 9.0 firmwarea vanhemmissa TNC:eissä.
UIDUPE 35

UIDWAIT OFF:lla (oletus) valitaan, että digipiitteri yrittää lähettää vastaanottamansa paketin heti kun kanava on tyhjä. Tämä lienee perustapauksessa järkevää, yksittäiset asemat voivat kyllä ryysiksessä hieman odottaa vuoroaan. Toisaalta kuten aiemmin PERSIST/SLOTTIME asetusten kohdalla todettiin, voi OFF-asetus joissain olosuhteissa aiheuttaa useamman digipiitterin lähettäessä samaan aikaan törmäyksiä. Taas toisaalta FM:llä esiintyvä "capture"-ilmiö tarkoittaa sitä, että usein voimakkaampi asema peittää heikomman käytännössä kokonaan alleen. Samaa pakettia toistavien digipiittereiden keskinäinen törmäys ei siis välttämättä haittaa, jos niiden välillä on signaalissa vastaanottajan näkökulmasta selvä voimakkuusero. Jos molemmat asemat ovat suurin piirtein yhtä vahvoja, kolaripaketista ei saada selvää.
UIDWAIT OFF

UIFLOOD asettaa kerralla toimintaan WIDEn-n digipiittauksen, asettaa duplikaattitarkistusajaksi 35 sekuntia ja säilyttää digipiittauspolun ennallaan (NOID), lukuunottamatta normaalia WIDEn-n viimeisen numeron pienentämistä yhdellä. NOID tarkoittaa sitä, että digipiitteri ei vaihda omaa kutsuaan keskelle toistetun paketin digipiittauspolkua, mikä voisi olla harhaanjohtavaa (peittäisi alkuperäisen RELAY-digipiitterin kutsun, joka on yleensä hyödyllisempi tieto). Mikäli pystytetään vain pikkuruista RELAY-digipiitteriä, niin UIFLOOD on syytä jättää pois päältä (disabled WIDE-tekstin kohdalla).
UIFLOOD WIDE,35,NOID

UITRACE asettaa käyttöön TRACEn-n digipiittauksen ja säätää duplikaattiajaksi 35 sekuntia. RELAY-digipiitterin kyseessä ollen on UITRACE myös hyvä jättää pois päältä (disabled TRACE-tekstin kohdalla).
UITRACE TRACE,35

Majakat

Seuraavaksi hienosäädetään digipiitterin majakkapakettia. Tässä esimerkissä homma tehdään varsin perusteellisesti, koska halutaan hieman varioida majakan leviämisaluetta, jotta voidaan lähettää paikallinen majakka useammin ja "kaukomajakka" harvemmin. KPC-3 tukee neljää toisistaan riippumatonta majakkaa, joista tässä käytetään kolmea. Täysin validi ja kaikin puolin sallittu tapa on käyttää näiden sijaan tai lisäksi myös BEACON ja BTEXT komennoilla asetettavaa majakkapakettia (yllä esimerkin alussa otettiin BEACON/BTEXT-majakka pois käytöstä). Koska käytettävissä on yhteensä viisi eri majakkaa, voi osan majakkateksteistä halutessaan käyttää esimerkiksi keskeisten paikallisten APRS-objektien lähettämiseen (puhetoistinasemien taajuudet, paikallinen kerho, jne).

Tarkastellaan ensimmäiseksi majakoiden kohdeosoitteita ja lähetysvälejä. BLT-komento määrittelee kuinka usein majakka lähetetään, esimerkiksi EVERY 00:10:30 asettaisi ajan 10,5 minuuttiin. Jotta kaikkia majakoita ei lähetettäisi peräkkäin, on majakkasyklien alkamisaikaa porrastettu lisäämällä perään START-parametri. STARTin ollessa 00:00:00 aloitetaan laskenta TNC:n käynnistyshetkestä, eli ensimmäinen majakka lähetetään heti. Kakkosmajakka lähetetään ensimmäisen kerran 10 minuutin kuluttua TNC:n käynnistymisestä ja kolmosmajakka 30 minuutin kuluttua TNC:n käynnistymisestä. Koska ykkösmajakan lähetysväliksi on asetettu 20 minuuttia, lähetetään ykkösmajakka toisen kerran kakkos- ja kolmosmajakoiden välissä. Neljättä majakkaa ei lähetetä milloinkaan, koska sen lähetysintervalli on asetettu nollaksi (EVERY 00:00:00).
BLT 1 EVERY 00:20:00 START 00:00:00
BLT 2 EVERY 00:40:00 START 00:10:00
BLT 3 EVERY 00:40:00 START 00:30:00
BLT 4 EVERY 00:00:00
Ylläoleva aikataulutus siis johtaisi tällaiseen majakoiden lähetysjärjestykseen (aika minuutteina):

Aika Majakkanumero
0 1
10 2
20 1
30 3
40 1
50 2
60 1
70 3
80 1
90 2
100 1
110 3
120 1

Eli parillisilla tasakymmenillä lähetetään ykkösmajakka ja parittomilla vuorotellen kakkos- ja kolmosmajakoita. Huomaa, että ajat ovat verrannollisia TNC:n käynnistymishetkeen eikä sinänsä seinäkelloaikaan. Koska ykkösmajakkaa lähetetään suhteessa useammin kuin kakkos- ja kolmosmajakkaa, lähetetään ykkösmajakka APRS-filosofian mukaisesti vain paikalliselle alueelle. Tämä tapahtuu alla LTP 1 -komennolla, jossa ei ole digipiitteripolkua ollenkaan, eli sitä ei pitäisi minkään muun digipiitterin koskaan toistaa. Koska haluamme näkyä myös hieman kauemmas, on kakkosmajakan poluksi asetettu WIDE2-1, joka tarkoittaa siis sitä, että paketti kulkee korkeintaan yhden hypyn matkan. WIDE1-1 on ns. newN-N systeemin mukainen RELAY:n korvaava kutsu, joten sitä ei digipiitterin lähettämässä polussa tulisi käyttää, siksi yllä WIDE2-1. Kolmas paketti hyppää korkeintaan kahden hypyn verran niin, että jokainen digipiitteri tallentaa kutsunsa paketin digipiitterilistaan. Digipiitterin itse lähettämässä majakkapaketissa ei pitäisi olla digipiitteripolussa tarvetta RELAY:n käytölle ollenkaan, koska RELAY:n tarkoitushan on auttaa paketin pääsemisessä oikean WIDE-digipiitterin kuuluville. Koska digipiitteri itse todennäköisesti on jo hyvässä paikassa ja kuulee naapuridigipiitterit (mikäli sellaisia on), voi RELAYn jättää pois digin omien beaconeiden polusta.
LTP 1 APN391
LTP 2 APN391 v WIDE2-1
LTP 3 APN391 v TRACE2-2
LTP 4 APN391
Majakan kohdeosoite APN391 on tässä valittu siksi, että APN3xx muotoa suositellaan KPC-3-digipiittereiden majakkapaketeille, jossa xx kertoo ohjelmistoversion (9.1). KPC-9612-digipiittereille suositellaan APN9xx muotoa, jossa siinäkin xx kertoo ohjelmistoversion. Tätä suositusta ei ole mikään pakko noudattaa, mutta näin menetellen voi kuulija heti tehdä päätelmiä siitä, mikä digipiitteriä pyörittää.

Varsinainen majakkapaketin sisältö asetetaan LT-komennoilla. Jokainen beacon-paketti voi olla sisällöltään identtinen, mutta ne voivat olla myös erilaisia. Joissakin vastaanottavissa APRS-ohjelmissa majakan tekstien jatkuva vaihtelu voi aiheuttaa "tulvan" aseman tietoihin.

Majakan tekstisisältö voi siis olla periaatteessa mikä tahansa APRS-protokollan mukainen merkkijono, mutta useimmiten käytetään normaalia sijaintipakettia kommentin kera. Muista asettaa digipiitterin sijainti oikein majakkaan! APRS-maailmassa pelataan WGS-84-koordinaatistossa, joten sijainti siinä formaatissa. Yksityiskohtana mainittakoon, että astelukujen välissä on esimerkissä kaksi N-kirjainta tarkoituksella, ensimmäinen kertoo sijainnin N/E suunnan ja toinen lisää digipiitterin kartalla näkyvän symbolin (vihreä tähti valkoisella keskustalla) keskelle kirjaimen N. N-kirjainta suositellaan ns. älykkään, eli RELAY, WIDEn-n, ja TRACEn-n tukevien sekä NOID:tä UIFLOOD-kohdassa käyttävien digipiittereiden tunnistamiseksi. Taas kerran on kyse suosituksesta, ei APRS-verkko siitä hajoa vaikka korvaisitkin toisen N-kirjaimen /-merkillä, joka tarkoittaa symbolina digipiitteritähteä ilman mitään lisäkirjainta. PHGnnnn kertoo pienessä tilassa hieman digipiitterin sijaintikorkeudesta, antennin vahvistuksesta ja suuntakuviosta sekä lähettimen tehosta (n-kirjaimet korvataan numeroilla). Yksinkertaisen PHG-laskurin ja ohejeita löydät mm. täältä (HAAT tarkoittaa antennin korkeutta keskimääräisestä ympäröivästä maastosta). Hieman epäselvää on ollut, että tarkoitetaanko antennin vahvistuksella vahvistusta dipolin (dBd) vai isotrooppisen säteilijän (dBi) suhteen, nyttemmin APRS-speksiä on tarkennettu siten, että PHG-lukeman gain on määritelty olemaan dBi. Paketin loppuosan kommentissa ei kannata käyttää ääkkösiä, ne voivat sotkea vanhoja ohjelmia / TNC:eitä eivätkä edes ole sallittuja APRS:n protokollamäärittelyn mukaan (tarkemmin sanottuna vain ns. printable ASCII on sallittua, siis tavut arvoltaan 32-126). Kommentin sisältönä voi olla mitä vain lyhyttä tekstimuotoista infoa, esimerkiksi digipiitterin sijaintipaikka sanallisesti. Majakkatekstiin voi laittaa myös digipiitterin toistamat alakset tai niiden lyhenteet, alla R = RELAY, W = WIDE, T = TRACE, Wn = WIDEn-n ja Tn = TRACEn-n.
LT 1 !6800.00NN02600.00E#PHGnnnn R,W,T,Wn,Tn Utsjoki Kevo
LT 2 !6800.00NN02600.00E#PHGnnnn R,W,T,Wn,Tn Utsjoki Kevo
LT 3 !6800.00NN02600.00E#PHGnnnn R,W,T,Wn,Tn Utsjoki Kevo
LT 4 !6800.00NN02600.00E#PHGnnnn R,W,T,Wn,Tn Utsjoki Kevo

Lopuksi varmistetaan vielä parilla komennolla että LT-majakkatekstit on käytössä nimenomaan pysyvästi asetettuina majakoina eikä esimerkiksi GPS:ltä reaaliajassa saatavia sijainteja varten.
GPSHEAD 1
GPSHEAD 2
GPSHEAD 3
GPSHEAD 4
LTRACK 0

UIDIGI (TNC2 ja kloonit)

Tähän kenties tulee joskus paremmat selitykset.. toistaiseksi vain muutama UIDIGI 1.9b3 asetustiedoston kohta, joiden kohdalla saattaa esiintyä arpomista. Allaoleva siis ei ole täydellinen UIDIGI:n asetustiedosto. Ylempää Kantronicsin ohjeista voi soveltaa.

// DigipeaterAlias saa olla melkeinpä mitä vaan,
// mutta sen ei tarvitse olla RELAY, WIDE eikä TRACE,
// koska ne hoidetaan muualla.
DigipeaterAlias = UIDIGI

// Ilmansuuntiin perustuvia digipiittauspolkuja ei vielä
// ole juuri Suomessa käytetty, nämä voi hyvillä mielin
// jättää kaikki tyhjiksi. Mutta jos tiedät, mitä digipiittereitä
// maantieteellisesti on eri ilmansuuntiin, voit toki listata
// niiden kutsuja järjestyksessä tähän. Eli jos esimerkiksi
// OH9XXX:stä etelään on ensin digipiitteri OH8YYY ja sen jälkeen
// OH6ZZZ, voisi EastPath asetus olla esimerkiksi "OH8YYY, OH6ZZZ".
NorthPath =
SouthPath =
EastPath =
WestPath =

// Estetään samat MYCALL, N0CALL (nolla) ja NOCALL (O-kirjain)
// kuin Kantronicsin konfiguraatiossakin on estetty.
BudList = MYCALL, N0CALL, NOCALL

// Yleiset APRS-digipiittausaliakset, siis RELAY, WIDE, TRACE
// ensin yhdessä ja sitten erikseen WIDEn-n ja TRACEn-n
// prosessointia varten. 
UIDigiCall = RELAY, WIDE, TRACE
UIFloodCall = WIDE
UITraceCall = TRACE
// Ei turhaan sotketa WIDEn-n paketissa jo olevia
// kutsuja, siis KPC-3:n NOID-parametria vastaava.
UIFLOODOptions = 4
// Pidetään TRACE-käynnissä viimeiseen kutsuun asti.
UITRACEOptions = 2

// Tiukennetaan kanavanvaltausarvot maksimiin. Katso
// kommentit KPC-3 SLOTTIME/PERSIST kohdalta.
// UIDIGI ei tue UIDWAIT-asetusta, joten kanavanvaltaus
// on toteutettava ppersistance ja slottime arvoja
// säätäen.
PPersistence = 255
SlotTime = 1

// Estetään duplikaattipakettien digipiittaus
// 35 sekunnin aikana eikä digipiitata paketteja,
// joissa esiintyy jo ennestään tämän digipiitterin
// kutsu.
DuplicateSuppression = 35
LoopSuppression = 3

// Ei käytetä SSID:tä digipiittauspolun valintaan
HandleUISSID = 0

// En ihan täysin ymmärrä mitä tällä tehdään, mutta
// tämä lienee hyvä pitää oletusarvossaan..
UIDIGICallSubstitution = 1

// Ei annetta etuajo-oikeuksia kenellekään
PreemptCalls =
PreemptAdd =
PreeemptedDigipeat =

// UIOnly:llä valitaan toistaako digi vain
// UI-paketit (yhteydettömät, eli mm. APRS ja majakkapaketit,
// asetus 1) vai myöskin yhteydelliset paketit (= asetus 0).
// Kannattaa harkita esim. voiko
// joskus vapepa-keikan yhteydessä tjsp olla tarpeen toistaa
// yhteydellisiäkin paketteja tai jonkun kaukaisemman
// digipiitterin etäkonfigurointia varten.
//
// UIPID valitsee toistettavien pakettien PIDin, joka
// APRS:ssä on 240 eli heksana F0. Tässä voi käyttää myös
// asetusta 0 (nolla), jolloin PIDin mukaan ei rajoiteta
// toistettavia paketteja (esim. OpenTRAC:lla on oma pidinsä).
UIOnly = 0
UIPID = 240

// Sysopin salasana, jos digipiitteriä haluaa
// konfiguroida etänä normaalilla AX.25-yhteydellä.
SysopPassword = lsdffaskjflksjfhksdflkjsdhf

// Katso KPC-3 asetuksista majakoiden toimintalogiikka
// ja sovella tähän. UIDIGIn omat ohjeetkin kertovat
// homman aika hyvin. Huomaa, että Interval ja Offset
// ovat sekunteina. Ääkkösten käyttö majakkapaketissa
// (tai muissakaan APRS-paketeissa) ei ole APRS määrittelyn
// mukaan sallittua, joten niitä kannattaa välttää, ne voivat
// sotkea vanhoja TNCeitä ja ohjelmia.
// Sijoita beaconiin oikeat koordinaatit ja laske
// oikea PHG-arvo. Kommentiksi jotain sopivaa. UIDIGI:lle
// suositellaan APRS-symboliksi digipiitteritähteä, jonka
// päällä on U-kirjain. Tämä U siis määritellään alla
// pohjois/eteläkoordinaatin ilmaisevan N-kirjaimen jälkeen,
// jossa normaalissa digipiitterisymbolissa on /-merkki.
Beacon1Interval = 1200
Beacon2Interval = 2400
Beacon3Interval = 2400
Beacon1Offset = 0
Beacon2Offset = 600
Beacon3Offset = 1800
Beacon1Text = !6800.00NU02311.00E#PHGnnnn WIDE UIDIGI Kilpisjarvi
Beacon2Text = !6800.00NU02311.00E#PHGnnnn WIDE UIDIGI Kilpisjarvi
Beacon3Text = !6800.00NU02311.00E#PHGnnnn WIDE UIDIGI Kilpisjarvi
Beacon1Path =
Beacon2Path = WIDE2-2
Beacon3Path = TRACE3-3
// UIDIGIlle suositellaan kohdeosoitteeksi APNUxx,
// jossan xx versionumero, jolloin paketin kuulija voi heti
// tehdä päätelmiä siitä, mikä versio digipiitterillä on käytössä.
BeaconDestination = APNU19

aprsdigi (Linux AX.25)

Pikainen ei-testattu ei-kommentoitu komentoriviparametrikimara aprsdigin versiolle 2.4.4. Korvaa portinnimi AX.25 portin nimellä Linuxissa (/etx/ax25/axports listaa yleensä AX.25 portit). aprsdigi siis vaatii kerneliltä toimivan AX.25 tuen ja muutenkin toimivat AX.25 asetukset kerneliin. Etsi esimerkiksi AX.25 howto:sta ohjeita kernelin AX.25-pinon konfigurointiin.

aprsdigi -D -L -f WIDE -F TRACE -k 35 -C -m -x -b ax25:mycall -b ax25:n0call -b ax25:nocall -p ax25:portinnimi:RELAY,WIDE,TRACE

DIGI_NED (DOS, Linux)

Kenties jokunen sana DIGI_NEDistäkin joskus... ei nyt. Yllä pitäisi olla riittävästi esimerkkejä konfiguraation soveltamiseen myös DIGI_NEDille.

Muita vaihtoehtoja

Palautetta otetaan vastaan mm. osoitteessa oh2kku (ät) iki.fi.

IPv6 ready